Hier kunt u informatie terugvinden betreffende de jaarvergaderingen.

 


 

Agenda Ledenvergadering 2021

IJsbaan Landbouwstraat
Telefoon 0223-645123

Secretariaat
Middenweg 93
1782 BC Den Helder
Tel: 0223-682869 / 06233996

Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 december 2021, Aanvang 20.00 uur. 

Agenda.

                       

 1. Opening en welkom door de voorzitter Ruud Konijn.
 2. Notulen jaarvergadering 28 december 2020. Deze is niet gehouden ivm Covid.
 3. Jaarverslag penningmeester 2021. Op verzoek kan deze worden ingezien.
  Ondanks alle beperkingen was 2021 voor de IJsclub financieel een goed jaar.
 4. Verslag kascontrolecommissie 2020 en 2021 door Aat van Zanten en Dick Hoornsman.
  De kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. Verklaring is getekend.
  Voor de kas 2022 zijn de controleurs Dick Hoornsman en Paul Thomas.
  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie en reserve lid.
 5. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Bakker, Nora de Graaf, Ed Dekker, Isaäc vd Veer en Wim Nijenhuis. Allen hebben kenbaar gemaakt nog een termijn van 3 jaar te blijven.
  I.v.m. Covid is het volgende niet mogelijk. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot in de pauze worden opgegeven bij het bestuur, hierbij ondersteund door minstens 5 handtekeningen van leden.
  In 2020 is Jos Schuit toegetreden tot het bestuur. Hij zal ingaande seizoen 2021-2022 het penningmeesterschap over nemen van Albert Kisteman, die dit ca. 33 jaar heeft gedaan. Albert Kisteman gaat samen met Wim Nijenhuis het Baanhuis beheren.
 6. Jaarverslag secretaris. Zie apart verslag.
 7. Stand van zaken voor aankomend jaar.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.

Het bestuur hoopt dat in het volgende jaar (2022) weer een reguliere jaarvergadering kan worden gehouden. Deze zal plaatsvinden op Woensdag 28 december 2022.

 

 

Jaarverslag IJsclub Julianadorp 2021

Moest ik u vorig jaar nog mededelen dat we helaas niet voldoende ijs hadden gehad om te kunnen schaatsen, nog geen eens een moment van twijfel of hoop. Dit was afgelopen winter gelukkig wel anders. Na een zacht verloop van het eerste deel van de winter kon woensdag 20-02-2021 de baan open voor onze leden tot 12 jaar. Donderdag was de baan open voor de leden tot 17 jaar en de daarop volgende 3 dagen was de baan open voor alle leden.

Deze schaatsperiode was toch wel heel anders dan voorgaande periodes. Dit in verband met Covid. Er waren heel wat regels die gevolgd moesten worden. Denk hierbij aan de inmiddels bekende 1.5 meter, het waarborgen van looproutes, tijdslots inrichten enz enz. Al met al een hele organisatie. Dankzij de inzet van het hele bestuur en vrijwilligers liep dit allemaal op rolletjes en hebben heel wat leden weer wat schaatsmeters kunnen maken op onze mooie baan. In totaal zijn er ongeveer 1700 bezoekers geweest en zijn er 250 nieuwe leden aangemeld. Dit waren dan ook de enige inkomsten aangezien de kantine niet open mocht in verband met Covid.

Vorig jaar heb ik gemeld dat Jos Schuit ons bestuur kwam versterken en Albert zou assisteren bij het penningmeesterschap. Inmiddels heeft Jos per 1 december het penningmeesterschap overgenomen van Albert. Albert blijft aan als algemeen bestuurslid. Albert bedankt voor het ruim 30 jaar beheren van onze penningen.

De bestuursleden die dit jaar aftredend en herkiesbaar zijn hebben allen aangegeven nog een ronde te willen blijven.

Het aantal evenementen op ons complex was dit jaar net als vorig jaar minder als normaal vanwege Covid. Wel is na uitstel op 15 augustus het Koegrasser Jeu de Boules Kampioenschap gehouden,  en een week later werd het katknuppelen tijdens het kermisweekend gehouden. Helaas kon het spuitvoetbal niet plaatsvinden vanwege de geldende corona regels.

Inmiddels is onze baan weer winterklaar. Ik hoop dat we dit jaar veel schaatsdagen krijgen. Of er dan op de baan geschaatst mag worden en zo ja, met welke regels weten we niet, maar het bestuur is er zoals altijd klaar voor.

Dit was mijn jaarverslag voor 2021.

 

Wil ik u nog een gelukkig, maar vooral gezond 2022 toe wensen.

Secretaris ijsclub Julianadorp

Jan Bakker

 

 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.